Nieuws

Fresh Forward Breeding sluit aan bij Breeding Accel
31-08-2020
Fresh Forward Breeding sluit aan bij Breeding Accel

Breeding Accel is in 2014 opgericht door KP Holland, Schoneveld Breeding, Sion Young Plants en Interplant Roses, met als doel het verkorten van de “Time to Market” voor nieuwe producten door krachten te bundelen op het gebied van veredeling, onderzoek en innovatie. De samenwerking werpt vruchten af door het efficiënt gebruik van elkaars kennis en onderzoeksfaciliteiten op het gebied van moleculaire en celbiologische technieken.

Onlangs is Fresh Forward Breeding toegetreden tot dit samenwerkingsverband. Fresh Forward behoort op het gebied van fruitveredeling tot de Noord-Europese top, en is met name gespecialiseerd in de veredeling van aardbei en appel. Fresh Forward werkt intensief samen met Wageningen University & Research (WUR).

Voor Breeding Accel is de uitbreiding met Fresh Forward zeer waardevol vanwege de verbreding van onderzoekscapaciteit en kennis van moleculaire veredeling. Daarnaast heeft de sterke band met WUR veel toegevoegde waarde voor Breeding Accel.

Voor Fresh Forward geeft de samenwerking toegang tot de kennis en faciliteiten van de Breeding Accel partners op het gebied van celbiologische ondersteuning van de veredeling.

Doordat Fresh Forward vanuit een andere gewasgroep naar onderzoek en veredeling kijkt, komen vanuit verschillende invalshoeken nieuwe inzichten beschikbaar, aldus Peter van de Pol, woordvoerder van Breeding Accel.

Voor vragen omtrent deze samenwerking kan contact worden opgenomen met:
Breeding Accel (woordvoerder en Directeur-eigenaar Schoneveld Breeding Peter van de Pol) petervandepol@schoneveld.nl

Fresh Forward Breeding (Algemeen directeur Teunis Sikma) info@fresh-forward.nl

www.breedingaccel.com